Cách tra mã model iPhone 6, 6 Plus nhà mạng AT&T

Để xem model của máy các bạn có thể xem ở mặt lưng hoặc vào Cài đặt – Cài đặt chung – Giới thiệu.

Thông tin mình cung cấp chỉ xác định nhà mạng gốc của máy, không thể kiểm tra được là Locked hay Unlocked .

Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép  hoặc trích dẫn lại bài viết này.

Nhà mạng AT&T USA – Không bao gồm US GSM Default

Credit: Apple Inc


Phiên bản iPhone 6  màu vàng 16GB – MG4Q2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu vàng 64GB – MG502LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu vàng 128GB – MG4V2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 16GB – MG4P2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 64GB – MG4X2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 128GB – MG4U2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu xám 16GB – MG4N2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu xám 64GB – MG4W2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu xám 128GB – MG4R2LL/A

iPhone 6 Plus – Nhà mạng AT&T USA – Model A1522

Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 16GB – MGAN2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 64GB – MGAW2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 128GB – MGAR2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 16GB – MGAM2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 64GB – MGAV2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 128GB – MGAQ2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 16GB – MGAL2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 64GB – MGAU2LL/A,

Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 128GB – MGAP2LL/A