Tổng hợp các modeliPhone Xs Max bản khoá mạng và Quốc tế

Dựa theo số phiên bản – Model part number(MPN) chúng ta có thể nhận biết nhanh nhà mạng các dòng iPhone. Bài viết này liệt kê danh sách MPN của iPhone XS Max bản Locked/Quốc tế và bản sim-free.

Các phiên bản Model Part Number iPhone Xs Max

Unlocked SIM-free – Bản sim tự do dùng được nhiều nhà mạng tại Mỹ & Canada Model A1921

iPhone Xs Max 64GB Silver MT5A2LL/A – 256GB Silver MT5E2LL/A – 512GB Silver MT5H2LL/A
iPhone Xs Max 64GB Space Gray MT592LL/A – Space Gray MT5D2LL/A – 512GB Space Gray MT5G2LL/A
iPhone Xs Max 64GB Gold MT5C2LL/A- 256GB Gold MT5F2LL/A – 512GB Gold MT5J2LL/A

Bán ra bởi nhà mạng Verizon Model A1921

iPhone Xs Max 64GB Silver MT6G2LL/A – 256GB Silver MT6K2LL/A – 512GB Silver MT6N2LL/A
iPhone Xs Max 64GB Space Gray MT6F2LL/A –  256GB Space Gray MT6J2LL/A – 512GB Space Gray MT6M2LL/A
iPhone Xs Max 64GB Gold MT6H2LL/A – 256GB Gold MT6L2LL/A – 512GB Gold MT6P2LL/A


Bán ra bởi nhà mạng AT&T Model A1921

iPhone Xs Max 64GB Silver MT5W2LL/A –  256GB Silver MT602LL/A – 512GB Silver MT632LL/A
iPhone Xs Max 64GB Space Gray MT5V2LL/A – 256GB Space Gray MT5Y2LL/A – 512GB Space Gray MT622LL/A
iPhone Xs Max 64GB Gold MT5X2LL/A –  256GB Gold MT612LL/A – 512GB Gold MT642LL/A

Bán ra bởi nhà mạng Sprint Model A1921

iPhone Xs Max 64GB Silver MT5L2LL/A –  256GB Silver MT5P2LL/A – 512GB Silver MT5T2LL/A
iPhone Xs Max 64GB Space Gray MT5K2LL/A –  256GB Space Gray MT5N2LL/A – 512GB Space Gray MT5R2LL/A
iPhone Xs Max 64GB Gold MT5M2LL/A – 256GB Gold MT5Q2LL/A – 512GB Gold MT5U2LL/A

Bán ra bởi nhà mạng T-Mobile Model A1921

iPhone Xs Max 64GB Silver MT662LL/A – 256GB Silver MT692LL/A – 512GB Silver MT6D2LL/A
iPhone Xs Max 64GB Space Gray MT652LL/A – 256GB Space Gray MT682LL/A – 512GB Space Gray MT6C2LL/A
iPhone Xs Max 64GB Gold MT672LL/A – 256GB Gold MT6A2LL/A – 512GB Gold MT6E2LL/A

Bán ra tại thị trường Anh – Model A2101

iPhone Xs Max  64GB Silver MT512B/A – 256GB Silver MT542B/A – 512GB Silver MT572B/A
iPhone Xs Max  64GB Space Gray MT502B/A – 256GB Space Gray MT532B/A – 512GB Space Gray MT562B/A
iPhone Xs Max  64GB Gold MT522B/A – 256GB Gold MT552B/A – 512GB Gold MT582B/A


Bán ra tại thị trường Nhật Bản – Model A2102

iPhone Xs Max 64GB Silver MT6R2J/A – 256GB Silver MT6V2J/A – 512GB Silver MT6Y2J/A
iPhone Xs Max 64GB Space Gray MT6Q2J/A – 256GB Space Gray MT6U2J/A – 512GB Space Gray MT6X2J/A
iPhone Xs Max 64GB Gold MT6T2J/A – 256GB Gold MT6W2J/A – 512GB Gold MT702J/A

Bán ra tại thị trường Hong Kong – Model A2104

iPhone Xs Max 64GB Silver MT722ZA/A – bản 256GB Silver MT752ZA/A – bản 512GB Silver MT782ZA/A
iPhone Xs Max 64GB Space Gray MT712ZA/A – 256GB Space Gray MT742ZA/A – 512GB Space Gray MT772ZA/A
iPhone Xs Max 64GB Gold MT732ZA/A – 256GB Gold MT762ZA/A – 512GB Gold MT792ZA/A

Bán ra tại thị trường Trung Quốc – Model A2104

iPhone Xs Max 64GB Silver MT722CH/A – 256GB Silver MT752CH/A – 512GB Silver MT782CH/A
iPhone Xs Max 64GB Space Gray MT712CH/A – 256GB Space Gray MT742CH/A – 512GB Space Gray MT772CH/A
iPhone Xs Max 64GB Gold MT732CH/A – 256GB Gold MT762CH/A – 512GB Gold MT792CH/A

Vui lòng dẫn lại nguồn hoidapios.com khi sao chép từ bài viết này.

Để kiểm tra model cho iPhone nhanh nhất truy cập https://iphonemodel.com

Để kiểm tra nhà mạng chính xác giá chỉ từ 3000đ truy cập  Kiểm tra nhà mạng + iCloud nhanh [PT]

Group hỗ trợ Unlock & mua bán sôi nổi nhất https://www.facebook.com/groups/PhuongTao/

Trả lời