Category: Tài khoản Apple ID

Chia sẻ tài khoản Apple ID các quốc gia và hướng dẫn chi tiết nhất cách tạo tài khoản.

d1-quen-mat-khau-icloud-cach-lay-lai-mat-khau-icloud-tai-khoan-icloud.jpg 0

Chia sẻ tài khoản tải Apptore US

Việc tạo tài khoản để tải ứng dụng trên kho Appstore của Apple khá đơn giản. Thế nhưng, một số bạn vẫn chưa tạo được cho riêng mình vì nhiều lý do. Hôm nay,...