Hướng dẫn xem nhanh nhà mạng T-mobile USA bằng model (P1)

Có cách nhanh chóng nhất để kiểm tra nhà mạng T-mobile USA bạn đã biết chưa? Tra theo model thì ra ngay ấy mà.

Bài viết này sẽ liệt kê model của các dòng iPhone nhà mạng T-mobile USA. Trên iPhone các bạn vào Cài đặt – Cài đặt chung – Giới thiệu . Xem phần kiểu máy trùng với kiểu máy liệt kê dưới đây là mạng T-mobile nhé.

iPhone 5s Nhà mạng T-mobile USA

iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME323LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME326LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME329LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME325LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME328LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME331LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME324LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME327LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME330LL/A

iPhone 6 Nhà mạng T-mobile USA

Phiên bản iPhone 6 màu vàng 16GB – MG562LL/A
Phiên bản iPhone 6 màu vàng 64GB – MG5D2LL/A
Phiên bản iPhone 6 màu vàng 128GB – MG592LL/A
Phiên bản iPhone 6 màu trắng bạc 16GB – MG552LL/A
Phiên bản iPhone 6 màu trắng bạc 64GB – MG582LL/A
Phiên bản iPhone 6 màu trắng bạc 128GB – MG582LL/A
Phiên bản iPhone 6 màu xám 16GB – MG542LL/A
Phiên bản iPhone 6 màu xám 64GB – MG5A2LL/A
Phiên bản iPhone 6 màu xám 128GB – MG572LL/A

iPhone 6 Plus  Nhà mạng T-mobile USA

Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 16GB – MGC12LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 64GB – MGC72LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 128GB – MGC42LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 16GB – MGC02LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 64GB – MGC62LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 128GB – MGC32LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu xám 16GB – MGAX2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu xám 64GB – MGC52LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu xám 128GB – MGC22LL/A

iPhone 6s  Nhà mạng T-mobile USA

Mã nhận diện khi restore/ update iOS : iPhone 6s – iPhone8,1 – A1688


iPhone 6s Space Gray phiên bản 16GB màu xám đen MKQX2LL/A
iPhone 6s Space Gray phiên bản 64GB màu xám đen MKR32LL/A
iPhone 6s Space Gray phiên bản 128GB màu xám đen MKR72LL/A

iPhone 6s Silver phiên bản 16GB màu bạc MKQY2LL/A
iPhone 6s Silver phiên bản 64Gb màu bạc MKR42LL/A
iPhone 6s Silver phiên bản 128Gb màu bạc MKR82LL/A

iPhone 6s Gold phiên bản 16GB màu vàng MKR12LL/A
iPhone 6s Gold phiên bản 64GB màu vàng MKR52LL/A
iPhone 6s Gold phiên bản 128GB màu vàng MKR92LL/A

iPhone 6s Rose Gold phiên bản 16GB (màu vàng hồng) MKR22LL/A
iPhone 6s Rose Gold phiên bản 64GB (màu vàng hồng) MKR62LL/A
iPhone 6s Rose Gold phiên bản 128GB (màu vàng hồng) MKRA2LL/A

iPhone 6s Plus – Nhà mạng T-mobileiPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 16GB màu xám đen MKUH2LL/A
iPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 64GB màu xám đen MKUQ2LL/A
iPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 128GB màu xám đen MKUX2LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 16GB màu bạc MKUJ2LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 64Gb màu bạc MKUU2LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 128Gb màu bạc MKUY2LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 16GB màu vàng MKUN2LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 64GB màu vàng MKUV2LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 128GB màu vàng MKV12LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 16GB (màu vàng hồng) MKUP2LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 64GB (màu vàng hồng) MKUW2LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 128GB (màu vàng hồng) MKV22LL/A

Xem hướng dẫn check máy sạch hay không 

Nếu Model của bạn không nằm trong danh sách này. Kiểm tra nhà mạng + iCloud nhanh Phí chỉ từ 3000đ biết chính xác nhà mạng lock hoặc máy quốc tế, tránh mất tiền khi gửi nhầm nhà mạng nhé.

Sau khi có kết quả kiểm tra nhà mạng và tình trạng cước, hãy xem bảng giá Unlock T-Mobile USA tất cả iPhone model

Trả lời