Hướng dẫn tra model iPhone 5s – AT&T,SPRINT,VERIZON,T-MOBILE

Nhiều bạn đã biết được check IMEI có thể ra được nhà mạng một cách chính xác. Còn một cách khác là tra model sẽ ra được nhà mạng gốc đấy các bạn nhé.

iPhone model A1533 (GSM) và Model A1533 (CDMA) sẽ hoạt động với nhà mạng AT&T, T-Mobile, và Verizon. iPhone model A1453 của nhà mạng Sprint.

Để biết được model máy đang sử dụng. Trên iPhone các bạn vào Cài đặt – Cài đặt chung – Giới thiệu. So sánh model máy của bạn với các model dưới đây nhé.

 

 Nhà mạng AT&T USA

iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) AT&T ME305LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) AT&T ME308LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) AT&T ME311LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) AT&T ME307LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) AT&T ME310LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) AT&T ME313LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) AT&T ME306LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) AT&T ME309LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) AT&T ME312LL/A

Nhà mạng SPRINT USA

iPhone 5s 16GB Space Gray (CDMA) Sprint ME350LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (CDMA) Sprint ME353LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (CDMA) Sprint ME356LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (CDMA) Sprint ME352LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (CDMA) Sprint ME355LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (CDMA) Sprint ME358LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (CDMA) Sprint ME351LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (CDMA) Sprint ME354LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (CDMA) Sprint ME357LL/A

Nhà mạng VERIZON USA

iPhone 5s 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME341LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME344LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME347LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME343LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME346LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME349LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME342LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME345LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME348LL/A

Nhà mạng T-MOBILE USA


iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME323LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME326LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME329LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME325LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME328LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME331LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME324LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME327LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME330LL/A

Nếu Model của bạn không nằm trong danh sách này. Hãy thử check chuẩn nhà mạng bằng IMEI tại https://gsx.com.vn

Hoặc Kiểm tra nhà mạng + iCloud nhanh Phí chỉ từ 3000đ biết chính xác nhà mạng lock hoặc máy quốc tế, tránh mua phải hàng dỏm nhé .

Trả lời