Hướng dẫn copy ảnh từ máy tính vào iPhone bằng iTunes

Đầu tiên hãy chắc chắn rằng bạn đã cài iTunes phiên bản mới nhất. Nếu chưa có bạn có thể nhờ Google trợ giúp.

Bước 1: Trên máy tính, chọn tất cả các ảnh cần đưa vào iPhone vào một thư mục.

Bước 2: Mở iTunes và cắm cáp iPhone kết nối với máy tính. Sau đó hãy bấm vào biểu tượng thiết bị.

a1-copy-anh-tu-may-tinh-vao-iphone-ios-10-copy-anh-tu-may-tinh-vao-iphone-6-6s-copy-anh-vao-iphone-bang-itunes-12-copy-anh-vao-iphone-7-copy-anh-vao-iphone-ios-10-chep-anh-vao-iphone-bang-itunes-12.jpg

Bước 3: Nếu thấy thông báo chế độ đồng bộ ảnh lên iCloud đang bật. Chúng ta có thể thực hiện copy ảnh từ máy tính vào iPhone qua con đường iCloud.

Nhưng nếu chế độ đồng bộ ảnh lên iCloud đang tắt. Chúng ta thực hiện đồng bộ ảnh vào iPhone qua iTunes.Bằng cách đánh dấu Sync Photos và trong mục Copy photos from .Chúng ta chọn Choose folder để chọn thư mục ảnh đã chuẩn bị ở bước 1.

a2-copy-anh-tu-may-tinh-vao-iphone-ios-10-copy-anh-tu-may-tinh-vao-iphone-6-6s-copy-anh-vao-iphone-bang-itunes-12-copy-anh-vao-iphone-7-copy-anh-vao-iphone-ios-10-chep-anh-vao-iphone-bang-itunes-12.jpg

a3-copy-anh-tu-may-tinh-vao-iphone-ios-10-copy-anh-tu-may-tinh-vao-iphone-6-6s-copy-anh-vao-iphone-bang-itunes-12-copy-anh-vao-iphone-7-copy-anh-vao-iphone-ios-10-chep-anh-vao-iphone-bang-itunes-12.jpg

Bước 4: Kiểm tra thông tin và bấm Apply để bắt đầu đồng bộ.

a6-copy-anh-tu-may-tinh-vao-iphone-ios-10-copy-anh-tu-may-tinh-vao-iphone-6-6s-copy-anh-vao-iphone-bang-itunes-12-copy-anh-vao-iphone-7-copy-anh-vao-iphone-ios-10-chep-anh-vao-iphone-bang-itunes-12.jpg

Bước 5: Hãy mở phần Ảnh trên iPhone, chúng ta sẽ thấy có album là thư mục ảnh mới đồng bộ.

b1-copy-anh-tu-may-tinh-vao-iphone-ios-10-copy-anh-tu-may-tinh-vao-iphone-6-6s-copy-anh-vao-iphone-bang-itunes-12-copy-anh-vao-iphone-7-copy-anh-vao-iphone-ios-10-chep-anh-vao-iphone-bang-itunes-12-img_0013.jpg