Hướng dẫn lấy lại mật khẩu iCloud cho đợt nâng cấp iOS 10.3 sắp tới

Trước khi cập nhật lên iOS 10, chúng ta cần kiểm tra lại xem có còn nhớ tài khoản và mật khẩu Apple ID hay không khi đó iPhone sẽ trở thành cục gạch, khó có khả năng dùng lại như lúc đầu.

Dưới đây sẽ là hướng dẫn để các bạn có thể lấy lại iCloud trước khi nâng cấp.

Trên điện thoại iPhone hay iPad, vào một trong các mục sau, chúng ta sẽ thấy ngay email dùng để đăng ký tài khoản iCloud:

+ Settings => iTunes & App Store.

+ Settings => iCloud.

+ Settings => Messages > Send & Receive.

+ Settings => FaceTime.

+ Settings => Mail, Contacts, Calendars.

d2-quen-mat-khau-icloud-cach-lay-lai-mat-khau-icloud-tai-khoan-icloud.jpg
Vào mục Settings => iTunes & App Store, chúng ta sẽ thấy ngay email dùng để đăng ký tài khoản iCloud.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu iCloud khi đang nâng cấp hệ điều hành iOS 10

Việc lấy lại mật khẩu iCloud nên được thực hiện trước khi nâng cấp iOS 10, vì đôi khi dùng một thời gian người ta vẫn nhớ email đăng ký tài khoản nhưng quên mật khẩu. Tất nhiên nếu đã lỡ nâng cấp thì cách này vẫn áp dụng được.

Bước 1: Vào đây rồi nhập email đăng ký tài khoản iCloud và bấm Continue. Trong trường hợp đã nhỡ nâng cấp iOS mà lại quên cả email đăng ký thì chúng ta bấm Forgot Apple ID.

b1-quen-mat-khau-icloud-cach-lay-lai-mat-khau-icloud-tai-khoan-icloud.jpg

 Trong trường hợp đã nhỡ nâng cấp iOS mà lại quên cả email đăng ký thì chúng ta bấm Forgot Apple ID (2).

d1-quen-mat-khau-icloud-cach-lay-lai-mat-khau-icloud-tai-khoan-icloud.jpg

Khi bấm vào Forgot Apple ID chúng ta có thể tìm kiếm theo tên, theo họ, hoặc theo email

+ Trả lời câu hỏi bí mật, chọn Answer security questions và làm theo hướng dẫn.

+ Nếu bấm Get an email, hệ thống sẽ gửi thư vào email dự phòng mà chúng ta đăng ký từ trước trong đó có thông tin “reset” mật khẩu.

+ Nếu chúng ta đã đăng ký hệ thống chứng thực 2 lớp (two-factor authentication) với thiết bị iPhone/iPad/iPod dự phòng đã đăng ký trước thì có thể sử dụng thiết bị này để nhận thông tin và thực hiện “reset” mật khẩu.

+ Nếu chúng ta đã đăng ký hệ thống xac thực 2 bước (two-step verification) thì có thể nhập mã khôi phục Recovery Key, rồi nhận mã xác thực trên thiết bị iPhone/iPad/iPod dự phòng và dùng mã để “reset” mật khẩu ngay trên máy tính.

b2-quen-mat-khau-icloud-cach-lay-lai-mat-khau-icloud-tai-khoan-icloud.jpg

Nếu bấm Get an email, hệ thống sẽ gửi thư vào email dự phòng mà chúng ta đăng ký từ trước trong đó có thông tin “reset” mật khẩu.

b3-quen-mat-khau-icloud-cach-lay-lai-mat-khau-icloud-tai-khoan-icloud.jpg

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu iCloud: Nếu chúng ta đã đăng ký hệ thống xác thực 2 bước (two-step verification) thì có thể nhập mã khôi phục Recovery Key như trong hình, rồi nhận mã xác thực trên thiết bị iPhone/iPad/iPod dự phòng và dùng mã để “reset” mật khẩu ngay trên máy tính.