Tổng hợp các model iPhone Xs bản khoá mạng và Quốc tế

Dựa theo số phiên bản – Model part number(MPN) chúng ta có thể nhận biết nhanh nhà mạng các dòng iPhone. Bài viết này liệt kê danh sách MPN của iPhone XS bản Locked/Quốc tế và bản sim-free.

Các model MPN của iPhone Xs

Bản Unlocked US – SIM-free  – Model A1920

iPhone Xs 64GB Silver MT952LL/A – 256GB Silver MT982LL/A – 512GB Silver MT9C2LL/A
iPhone Xs 64GB Space Gray MT942LL/A – 256GB Space Gray MT972LL/A – 512GB Space Gray MT9A2LL/A
iPhone Xs 64GB Gold MT962LL/A – 256GB Gold MT992LL/A – 512GB Gold MT9D2LL/A


Bán ra bởi nhà mạng Verizon Wireless  – Model A1920

iPhone Xs 64GB Silver MTAH2LL/A – 256GB Silver MTAN2LL/A –  512GB Silver MTAU2LL/A
iPhone Xs 64GB Space Gray MTAG2LL/A – 256GB Space Gray MTAL2LL/A – Space Gray MTAR2LL/A
iPhone Xs 64GB Gold MTAJ2LL/A – 256GB Gold MTAQ2LL/A – 512GB Gold MTAV2LL/A

Bán ra bởi nhà mạng  AT&T  – Model A1920

iPhone Xs 64GB Silver MT8K2LL/A – 256GB Silver MT8Y2LL/A – 512GB Silver MT922LL/A
iPhone Xs 64GB Space Gray MT8U2LL/A – 256GB Space Gray MT8X2LL/A – 512GB Space Gray MT912LL/A
iPhone Xs 64GB Gold MT8W2LL/A – 256GB Gold MT902LL/A – 512GB Gold MT932LL/A

Bán ra bởi nhà mạng Sprint  – Model A1920

iPhone Xs 64GB Silver MT8K2LL/A – 256GB Silver MT8N2LL/A – 512GB Silver MT8R2LL/A
iPhone Xs 64GB Space Gray MT8J2LL/A –  256GB Space Gray MT8M2LL/A – 512GB Space Gray MT8Q2LL/A
iPhone Xs 64GB Gold MT8L2LL/A – 256GB Gold MT8P2LL/A – 512GB Gold MT8T2LL/A

Bán ra bởi nhà mạng T-Mobile – Model A1920

iPhone Xs 64GB Silver MTA12LL/A – 256GB Silver MTA82LL/A – 512GB Silver MTAD2LL/A
iPhone Xs 64GB Space Gray MTA02LL/A – 256GB Space Gray MTA72LL/A – 512GB Space Gray MTAA2LL/A
iPhone Xs 64GB Gold MTA22LL/A – 256GB Gold MTA92LL/A – 512GB Gold MTAF2LL/A

Bán ra tại thị trường Hong Kong ( 2 sim vật lý) – Model A2100

iPhone Xs 64GB Silver MT952ZA/A – 256GB Silver MT982ZA/A – 512GB Silver MT9C2ZA/A
iPhone Xs 64GB Space Gray MT942ZA/A – 256GB Space Gray MT972ZA/A – 512GB Space Gray MT9A2ZA/A
iPhone Xs 64GB Gold MT962ZA/A –  256GB Gold MT992ZA/A – 512GB Gold MT9D2ZA/A


Bán ra tại thị trường Trung Quốc ( 2 sim vật lý) – Model A2100

iPhone Xs 64GB Silver MT9Q2CH/A – 256GB Silver MT9U2CH/A – 512GB Silver MT9X2CH/A
iPhone Xs 64GB Space Gray MT9P2CH/A – 256GB Space Gray MT9T2CH/A – 512GB Space Gray MT9W2CH/A
iPhone Xs 64GB Gold MT9R2CH/A – 256GB Gold MT9V2CH/A – 512GB Gold MT9Y2CH/A

Bán ra tại thị trường Nhật Bản – Model A2098

iPhone Xs 64GB Silver MTAX2J/A – 256GB Silver MTE12J/A – 512GB Silver MTE42J/A
iPhone Xs 64GB Space Gray MTAW2J/A – 256GB Space Gray MTE02J/A – 512GB Space Gray MTE32J/A
iPhone Xs 64GB Gold MTAY2J/A – 256GB Gold MTE22J/A – 512GB Gold MTE52J/A

Bán ra tại thị trường Anh – Model A2097

iPhone Xs 64GB Silver MT9F2B/A – 256GB Silver MT9J2B/A – 512GB Silver MT9M2B/A
iPhone Xs 64GB Space Gray MT9E2B/A – 256GB Space Gray MT9H2B/A – 512GB Space Gray MT9L2B/A
iPhone Xs 64GB Gold MT9G2B/A – 256GB Gold MT9K2B/A – 512GB Gold MT9N2B/A

Vui lòng dẫn lại nguồn hoidapios.com khi sao chép từ bài viết này.

Để kiểm tra model cho iPhone nhanh nhất truy cập https://iphonemodel.com

Để kiểm tra nhà mạng chính xác nhất truy cập https://gsx.com.vn

Group hỗ trợ & mua bán sôi nổi nhất https://www.facebook.com/groups/PhuongTao/