Server iCloud đang gặp sự cố nghiêm trọng 10/04/2019

Cập nhật mới nhất 15/18/2019, Server iCloud Apple vẫn chưa khắc phục được sự cố.Hiện tại toàn bộ các dịch vụ có liên quan đến iCloud ở trạng thái bảo trì.

Thông tin chi tiết về tình trạng các dịch vụ của Apple các bạn có thể xem ở đây. Sự cố đã khắc phục xong vào 15h50 ngày 10/04/2019.

Các dịch vụ đã giải quyết lỗi xong [cập nhật 15h55 10/04/2019]:

 • Documents in the Cloud.
 • Mail Drop.
 • Game center.
 • iCloud Backup.
 • iCloud Bookmarks & Tabs.
 • iCloud Drive.
 • iCloud Mail.
 • iCloud Notes.
 • iCloud Web Apps.
 • iWork for iCloud.
 • Photos.

Các dịch vụ Apple đã trở lại bình thường.

**Cập nhật:

22h30 – Các dịch vụ hoạt động trở lại bình thường.

20h30 – Các dịch vụ kiểm tra iCloud vẫn báo sai kết quả.

15h30 – Các dịch vụ kiểm tra iCloud phát hiện bị lỗi từ 10h30p ngày 10/04. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa khắc phục được.

Mọi người cẩn thận khi restore / reset vào lúc này, tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Trả lời