Những thay đổi trên iOS 11 Developer Beta 7

Hệ điều hành iOS 11 dành cho các nhà phát triển đã được cập nhật lên phiên bản Beta 7.

(Bài viết sẽ được cập nhật khi có những thay đổi khác)

Thay đổi về giao diện

 • Control Center: Nay hiện thêm icon ứng dụng chạy âm thanh khi không hoạt đông.
 • Cover Sheet: Loại bỏ hiệu ứng trên widget âm nhạc.
 • Cover Sheet: Thêm thanh scrollbar.
 • Cover Sheet: Font chữ đồng hồ nhỏ hơn.
 • Nút back nay bo tròn hơn.

Tính năng mới

 • Control Center: Chế độ máy bay không còn tắt Wifi và Bluetooth
 • Control Center:
 • Keyboard: Chuyển đổi keyboard nay sẽ ưu tiên cho 2 loại thường sử dụng nhất.
 • Siri:
 • Watch: Thêm phần giới thiệu.

Sửa lỗi

 • Control Center: lỗi chọn thiết bị âm thanh được sửa.
 • Cover Sheet: Lỗi màn hình đen được sửa.
 • Cover Sheet: Lỗi hiệu ứng hình ảnh của widget âm nhạc được sửa.
 • Ngôn ngữ: Lỗi dịch thuật được sửa trên một số ứng dụng hệ thống.
 • UI: Vuốt trái để quay lại không còn bị khựng.

Vấn đề / Lỗi

 • App Store: Tab Ứng dụng và Trò chơi côi khi không load được.
 • App Switcher:
 • Control Center: Trạng thái wifi sẽ bật sau khi màn hình được khóa (Wifi vẫn đang tắt).
 • Home Screen: Vướt màn hình ngay khi mở khóa sẽ gây ra lỗi hiệu ứng.

Hãy để lại comment nếu bạn tìm được những cập nhật mới.